En hälsning så här i helgtider. 

Sotning har vi skrivit om tidigare. Trots ideliga påstötningar från oss har sotarna inte besökt alla hus. Vi hoppas de gör klart i början av nästa år.

Miljöstugan: Ibland blir det en hämtning som hoppas över i samband med helgdagar – och det blir extra mycket skräp. Tänk på (som vanligt) platta ihop, bygg inga berg, ta hem om det är överfullt.
Julpapper ska sorteras som pappersförpackning, snören ska i vanliga soporna (brännbart)

Kompostbehållaren vid Miljöstugan är tyvärr fortfarande trasig och de kommer inte att hinna laga den före helgerna. Vi får klara oss med den vid Torget.

Granarna efter helgen: Närmaste plats att lämna granen när helgerna är slut är Rusthållarvägen. Från julafton tom sista januari. Lägg den INTE vid Miljöstugan!
Här kan du läsa om julgranshanteringen

Från oss alla till oss alla
en riktigt God Jul!

/Mvh – Styrelsen