Det har kommit en del frågor och funderingar kring ev. skottning av taken. Styrelsen och takkunniga har bedömt att det just nu inte behövs. Vi håller löpande koll på utvecklingen (mer blötsnö? tö?) och har kontakt med de som skottat tidigare – om det skulle bedömas att det behövs. Vi ska inte själva gå upp på taken för att skotta!

PS E-husen, som har ett litet skärmtak över entrén: Med en långskaftad skovel/borste (el liknande) kommer man åt att försiktigt skrapa ner en del av snön! För att minska belastningen. 

Fönsterbleck, franska balkonger och andra ställen där snön samlas och ligger mot fasad eller fönsterkarm: husen mår bättre om vi hjälps åt även här att sopa rent. I den utsträckning det går att komma åt.

Var försiktiga där ute!