Från och med årsskiftet kommer avgiften att höjas med 5%. Det i enlighet med vad vi tog upp på stämman tidigare i år. Hyran för våra hyresgäster förhandlas centralt av SBC och är inte klar än. Höjningen är ett sätt att börja komma i fas med det kommande behovet av utgifter som blir aktuellt i samband med framtida renoveringar. Vi har som plan att starta renoveringsarbetena lite efter varandra för att kunna få en långsam och gradvis ökning av utgifterna. Det innebär också att vi höjer avgiften i mindre steg snarare än att göra det i ett slag. Vi vet heller inte hur framtiden ser ut så genom att ta ett steg i taget har vi flexibilitet att justera vår plan. Här en grov illustration. De gröna säckarna motsvarar avgifterna, de röda motsvarar utgifterna. 

I och med omvärldsläget och kostnadsökningar generellt så har vi inga exakta siffror än på vad varje del kommer att kosta. Kostnaden för entreprenörer stiger dock, elkostnaderna och fjärrvärmen stiger och räntorna har stigit och stiger fortfarande. Det sista gör att vi blir än mer känsliga för stora lån. Räntekostnaderna för lånen kan bli snudd på lika stor som kostnaden för entreprenaden i sig om räntan ligger på 4%. Allt beror på ränteläget och vilken återbetalningstid vi kan mäkta med. Desto längre återbetalningstid destor mer ränta betalar vi. 
Att minska lånebehovet är därför viktigt. 
Ett sätt att göra det är att sälja våra tillgångar (hyresrätterna) och använda det som finansiering. Och som vi nämnde i tidigare informationsbrev så har vi en hyresrätt som är på väg att säljas. Det är Rrv145. Mäklare från Svensk fastighetsförmedling är inkopplad och det pågår sedan ett tag lite förvisningar. En preliminär annons har också legat uppe ett tag för att försöka fånga upp intresserade. Här kan vi alla hjälpas åt. Genom att kommunicera i era nätverk kan ni sprida ordet och förhoppningsvis kan vi få fler intresserade. Annonsen, som kommer att uppdateras, ligger här: Riksrådsvägen 145, Skarpnäck | Svensk Fastighetsförmedling och på Hemnet.
Mäklaren har mejl: maria.lundberg@svenskfast.se 

Vi kan också alla hjälpas åt att minska föreningens kostnader, t ex genom att sänka innetemperaturen någon grad. Mer om detta i nästa Infobrev. 

Frågor om ekonomin och försäljningen kan ni som alltid ställa till kassor@riksradsvagen.se