I det gamla pannrummet, vilket idag fungerar som tvättstuga i de flesta hus, finns det ett avlopp i golvet. Många använder det för avrinning från tvättmaskinen, vilket är helt i sin ordning. Det är dock viktigt att slangen för avrinning inte går hela vägen ned till vattnet i avloppet. Slangen ska istället sluta en bit […]

Mer »