Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Latest Past Evenemang

Julgransresning

Torget

Samling på Torget för att resa årets julgran.

Kort avbrott, värme o varmvatten

En mätare ska bytas i vår fjärrvärmecentral. Någon gång under veckan. Det kommer att ge ca 15-30 minuters avbrott på värmen och varmvattnet.

Utemiljödag

Miljöstugan

Höstens utemiljödag där vi tillsammans sköter om vår gemensamma utemiljö. Samling kl 10 vid Miljöstugan. Under helgen finns (som i våras) två containrar - en vid Miljöstugan för trädgårdsavfall och en vid Torget för grovsopor.